top of page

Dự án tổng thể

Chúng tôi cung cấp một giải pháp tổng thể về marketing và truyền thông cho các khách hàng, xây dựng một dự án quảng cáo từ khâu lên ý tưởng cho đến thực hiện
Logo thương hiệu

Logo thương hiệu

Chúng tôi thiết kế logo, sáng tác slogan, thiết kế bộ nhận diện, xây dựng bộ qui chuẩn thương hiệu

Thiết kế in ấn

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như: tờ rơi, tờ gấp, poster, brochure, profile công ty, catalogue sản phẩm, lịch...
bottom of page