top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

1374 Flycam và màn trình diễn tuyệt vời

Bạn đã biết Flycam??? Bạn đã lái thử chúng chưa :P Nhưng... Bạn nghĩ sao khi thấy hàng nghìn chiếc Flycam cất cánh trình diễn rên bầu trời :>


Link gốc tại đây: https://www.facebook.com/congtysangtao/

2 views0 comments
bottom of page