top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Bạn cũ

Chúng ta giao lưu kết bạn với những người bạn mới.

Nhưng dẫn dần có thể lãng quên một số người bạn cũ.

dưới đây tôi sẽ cho các bạn xem video buồn về một tình bạn đã cũ nhưng luôn rất đẹp :((

#Blog #Bạncũ

Link gốc tại đây: https://www.youtube.com/user/smartjsc/videos

1 view0 comments
bottom of page