top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Cách tự chế game Flappy birds

Bạn muốn chơi flappy birds nhưng lại ko có tiền mua smart phone thì video này là dành cho bạn :))))

#Blog #GameFlappybirds #Sángtạo

Link gốc tại đây: https://www.youtube.com/user/smartjsc/videos

0 views0 comments
bottom of page