top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Cảm xúc không thể diễn tả nổi =)))


Slowmotion là bước cải tiến đột biến về công nghệ làm phim ảnh :D

Các bạn nghĩ sao khi những thước phim slow được quay ngoài đời thực :v

Chỉ có thể gọi là cảm xúc "thăng hoa" =))))))))))


Link gốc tại đây: https://www.facebook.com/congtysangtao/

#Blog #Cảmxúcthănghoa #Slow #slowmotion

3 views0 comments
bottom of page