top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Chương trình nhảy múa vì cuộc sống (Dance 4 life)

Khách hàng:

Bộ Y tế, phòng chống HIV

Ý tưởng:

Khách hàng: QUỸ DÂN SỐ THẾ GIỚI - WPF

Chương trình nhảy múa vì cuộc sống (Dance 4 life)Địa điểm: Hà NộiThời gian: T11/2008

Sản phẩm cùng khách hàng:

3 views0 comments

Comments


bottom of page