top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

QC Coca - Cola 2 năm trước

Vẫn là Coca - Cola với những QC đỉnh sáng tạo <3 - Bạn nào là Fan của Marvel hãy uống Coca Cola mỗi khi nổi giận 😃😃

- Nguồn: Luma Pictures

Link gốc taị đây: https://www.facebook.com/congtysangtao/

3 views0 comments

Comentarios


bottom of page