top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Quảng cáo thương hiệu Leo thống nhất

Khách hàng: Vital


Yêu cầu: Các hạng mục quảng cáo của thương hiệu Leo thống nhất


Ý tưởng: Song song với việc thiết kế thương hiệu Leo, chúng tôi đã phát triển một nét nhận diện và áp dụng thống nhất cho tất cả mọi thiết kế Leo. Một thương hiệu mới với một hình ảnh hoàn toàn mới


Thiết kế thùng Tết Leo 2013; Thiết kế thương hiệu Leo Thùng Tết Vital 2013; Thùng Tết Vital 2012; Thiết kế mới hình ảnh Vital; Thiết kế website Vital
9 views0 comments

Comentários


bottom of page