top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Hộp bánh đi lễ Hữu Nghị


Khách hàng:

Bánh kẹo Hữu Nghị

Yêu cầu:

Sản phẩm bánh đi lễ của Hữu Nghị

Ý tưởng:

Chúng tôi phát triển sản phẩm này từ khâu đặt tên. Mỗi người đi lễ đều mong cầu được một điều gì đó, chính vì vậy phương án tên được đưa ra Phúc Lộc Thọ hoặc Phúc An. Sử dụng hình tượng 3 ông Phúc Lộc Thọ trong văn hóa truyền thống của Việt Nam
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/hop-banh-di-le.html

23 views0 comments

Коментарі


bottom of page