top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Hộp Upkids giấy


Khách hàng:

BioLife

Yêu cầu:

Hộp Upkids giấy

Ý tưởng:

Chúng tôi sử dụng hình tượng hươu cao cổ. Và ý tưởng là: khi mở hộp, cần phải "rút" cổ hươu cao lên. Thiết kế mở cách này khá đặc biệt, nó nhấn mạnh vào thông điệp "cao hơn" cho trẻ em 


Link gốc tại đây:http://www.qcvn.com/san-pham/hop-upkids-giay.html

8 views0 comments

Comments


bottom of page