top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Quảng cáo lẩu băng chuyền F1


Khách hàng:

Nhà hàng, cafe

Yêu cầu:

Thiết kế quảng cáo lẩu băng chuyền F1

Ý tưởng:

Chúng tôi thiết kế tất cả mọi vật phẩm quảng cáo của hệ thống lẩu băng chuyền F1, bao gồm menu, thẻ VIP, trang trí, tờ rơi...


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/quang-cao-lau-bang-chuyen-f1.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếquảngcáo #QuảngcáolẩubăngchuyềnF1

9 views0 comments
bottom of page