top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Quảng cáo tết 2010


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Quảng cáo Tết 2010

Ý tưởng:

Chúng tôi thiết kế các hạng mục quảng cáo này với phong cách "giả cổ" 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/quang-cao-tet-2010.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Quảngcáotết #Quảngcáotết2010

9 views0 comments
bottom of page