top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác:Thiết kế áo khuyễn mãi Zelka


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Thiết kế áo khuyến mãi Zelka

Ý tưởng:

Mẫu áo này được thiết kế khá đặc biệt. Hình ảnh chai rượu như được "cắp nách" hoặc "đút túi" của người mặc áo 
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-ao-khuyen-mai-zelka.html

10 views0 comments

Comments


bottom of page