top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế đồ khuyến mãi bàn chải ManPro


Khách hàng:

DILIGO Việt Nam

Yêu cầu:

Các sản phẩm khuyến mãi cho dòng bàn chải ManPro

Ý tưởng:

Các sản phẩm khuyến mãi cho dòng bàn chải ManPro

Link gốc tại đây:http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-khuyen-mai-ban-chai-manpro.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếđồkhuyếnmãi #BànchảimanPro

9 views0 comments
bottom of page