top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế bộ quảng cáo Vip plus


Khách hàng:

Bộ Y tế, phòng chống HIV

Yêu cầu:

Các vật phẩm quảng cáo khuyến mãi kèm theo BCS VIP plus.

Ý tưởng:

Đây là một phần trong chiến dịch quảng cáo của VIP plus. Ngoài phim quảng cáo và các biển tấm lớn, chúng tôi xây dựng toàn bộ các hạng muc quảng cáo truyền thông đi kèm 
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-bo-quang-cao-vip-plus.html

10 views0 comments

コメント


bottom of page