top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế hộp xịt mũi Cottie, RedManKhách hàng:

Công ty sản xuất thuốc xịt mũi

Yêu cầu:

Thiết kế bao bì bắt mắt, phù hợp với sản phẩm

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-redman-hop-xit-mui-cottie.html

8 views0 comments

Коментарі


bottom of page