top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế lịch độc quyền D&G 2010


Khách hàng:

DILIGO Việt Nam

Yêu cầu:

Thiết kế lịch độc quyền D&G 2010

Ý tưởng:

Chúng tôi sắp xếp các sản phẩm của khách hàng để tạo thành hình một bánh pháo nổ. Gợi cảm giác tưng bừng đón chào năm mới. Thông điệp: Xuân sang An phước, Vạn bước thành công

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-lich-doc-quyen-dg-2010.html

6 views0 comments

コメント


bottom of page