top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế lịch độc quyền D&G 2011


Khách hàng:

DILIGO Việt Nam

Yêu cầu:

Thiết kế lịch độc quyền D&G 2011






Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-lich-doc-quyen-dg-2011.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếlịchđộcquyền #LịchđộcquyềnD&G2011

9 views0 comments
bottom of page