top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế lịch độc quyền D&G 2012


Khách hàng:

DILIGO Việt Nam

Yêu cầu:

Thiết kế lịch độc quyền D&G 2012

Link gốc tại đây:

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếlịchđộcquyền #ThiếtkếlịchđộcquyềnD&G2012

7 views0 comments
bottom of page