top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế lịch độc quyền Zelka 2010


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Mẫu lịch Tết năm 2010

Ý tưởng:

Chúng tôi thiết kế mẫu lịch này một cách đặc biệt: có 2 miếng là 2 vòng tròn đồng tâm. Miếng ngoài là trang trí, miến trong là lịch. Qua mỗi tháng người dùng sẽ xoay đi một góc để lộ ra phần lịch hình ly rượu. Và cứ sau mỗi tháng ly rượu lại được rót đầy thêm lên một chút. 
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/lich-zelka-2010.html

8 views0 comments

Commentaires


bottom of page