top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế nhãn thuốc lá 868


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Một nhãn thuốc đầu lọc của công ty Sơn Sơn

Ý tưởng:

Chúng tôi xây dựng logo 868 trên hình tượng cánh chim. 


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-nhan-thuoc-la-868.html

32 views0 comments

Comments


bottom of page