top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế nhãn thuốc lá Lotus


Khác hàng:

Công ty sản xuất thuốc lá

Yêu cầu:

Thiết kế phù hợp với công ty, toát lên tên công ty
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-nhan-thuoc-la-lotus.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếnhãnthuốclá #ThuốcláLotus

58 views0 comments
bottom of page