top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế quảng cáo Zelka Z300


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Một dòng sản phẩm vodka chai nhỏ 330ml - ra đời trong hoàn cảnh "khó khăn" của kinh tế, khi mà các nhu cầu ăn uống bị cắt giảm

Ý tưởng:

Chai nhỏ hơn, nhưng chất lượng giữ nguyên. Thông điệp sản phẩm là "vừa miếng". Tất cả các thiết kế đều xoay quanh hình tượng tương phản giữa to-nhỏ, xấu-đẹp, béo-gầy, nam-nữ... nhằm nhấn mạnh nổi bật tính chất của sản phẩm. 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-quang-cao-zelka-z300.html

11 views0 comments

Kommentare


bottom of page