top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế sản phẩm mới Hữu Nghị


Khách hàng:

Bánh kẹo Hữu Nghị

Yêu cầu:

Thiết kế sản phẩm mới Hữu Nghị

Ý tưởng:

Chúng tôi thiết kế toàn bộ các nhãn hiệu này theo một phong cách hoàn toàn mới mẻ và hiện đại 
Link gốc tại đây:http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-san-pham-moi-huu-nghi.html

5 views0 comments

Komentarze


bottom of page