top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Ý tưởng quảng cáo Zelka xanh


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Ý tưởng quảng cáo rượu Zelka vodka chai xanh

Ý tưởng:

Zelka vodka với hình tượng là khẩu pháo. Chúng tôi đã liên hệ nó với trò chơi cờ tướng, với một nước "chiếu tướng" hiểm hóc từ quân pháo. Và quân pháo ở đây chính là nắp chai rượu Zelka.

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/y-tuong-quang-cao-zelka-xanh.html

8 views0 comments

Comments


bottom of page