top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Brochure TD villa
Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Brochure giới thiệu một khu Villa cao cấp

Ý tưởng:

Ý tưởng xuyên suốt của chúng tôi trong brochure này là "Đẳng cấp không chỉ là chiếc xe bạn đi, mà còn là nơi nó sẽ đỗ". Hình ảnh sử dụng là một chiếc Roll Royce đậu trước khu biệt thự 
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/brochure-td-villa.html

12 views0 comments

Comentarios


bottom of page