top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Chương trình quảng cáo tết 2010 VIB Bank


Khách hàng:

VIB Bank

Yêu cầu:

Thiết kế chương trình quảng cáo Tết 2010 VIB Bank

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-chuong-trinh-quang-cao-tet-2010-vib-bank.html

29 views0 comments

Comments


bottom of page