top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Dược phẩm Bổ Phế không đường Nam Hà


Khách hàng:

Dược phẩm Nam Hà

Yêu cầu:

Sản phẩm bổ phế không đường

Ý tưởng:

Ý tưởng: sử dụng chính hình ảnh đường để xếp thành hình lá phổi
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-duoc-pham-nam-ha-bo-phe-khong-duong.html

16 views0 comments
bottom of page