top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Dược phẩm Nam Hà ColdiB


Khách hàng:

Dược phẩm Nam Hà

Yêu cầu:

Sản phẩm thuốc xịt thông mũi

Ý tưởng:

Đây là một ý tưởng khá thú vị, phát triển từ hình tượng: xịt từ mũi thông qua tai. Thiết kế này được áp dụng trên ấn phẩm in và biển tấm lớn 
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-duoc-pham-nam-ha-coldib.html

8 views0 comments

Commentaires


bottom of page