top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Dược phẩm Nam Hà Coldko


Khách hàng:

Dược phẩm Nam Hà

Yêu cầu:

Sản phẩm chống cảm cúm với thông điệp: đánh tan 4 triệu chứng cảm

Ý tưởng:

Chúng tôi sử dụng hình ảnh võ sỹ "đấm tan" mọi triệu chứng cảm cúmLink gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-duoc-pham-nam-ha-coldko.html

12 views0 comments

Commentaires


bottom of page