top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Folder chuyển phát nhanh Hợp Nhất


Khách hàng:

Hợp Nhất

Yêu cầu:

Folder của chuyển phát nhanh Hợp Nhất

Ý tưởng:

Sau khi thiết kế lại nhận diện tiêu chuẩn, chúng tôi thực hiện tất cả mọi quảng cáo tiếp theo của Hợp Nhất theo cùng một phong cáchLink gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/folder-chuyen-phat-nhanh-hop-nhat.html

#Thiếtkếinấn #ThiếtkếFolder #ChuyểnphátnhanhHợpNhất #ThiếtkếFolderchuyểnphátnhanh

12 views0 comments
bottom of page