top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Khuyến mãi Noel 2012


Khách hàng:

Ashley Vietnam

Yêu cầu:

Chương trình khuyến mãi mùa Noel 2012

Ý tưởng:

Chương trình khuyến mãi mùa Noel 2012
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/khuyen-mai-noel-2012.html

5 views0 comments
bottom of page