top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Poster quảng cáo rượu Zelka Vodka dừa


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Đây là dòng sản phẩm nhẹ, dành cho phụ nữ với vị dừa

Ý tưởng:

Thông điệp sản phẩm: Cặp đôi hoàn hảo. Thiết kế này khai thác tối đa đường cong gợi cảm của phụ nữ, uốn thành hình cuống dừa. Các thiết kế này đều rất gợi cảm và úp úp mở mở kích thích mắt người xem

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/poster-quang-cao-ruou-zelka-vodka-dua.html

#Thiếtkếinấn #ThiếtkếPoster #PosterquảngcáorượuZelkaVodkadừa

12 views0 comments
bottom of page