top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: SeA Car Business (SeaBank)


Khách hàng:

SeaBank

Yêu cầu:

Đối tượng: tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam Mục đích: vay đầu tư tài sản cố định, đáp ứng các đa dạng các nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp từ phục vụ giao dịch đến đi lại vận chuyển hành khách, hàng hóa…

Ý tưởng:

Chúng tôi sử dụng hình ảnh chiếc ô tô


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-seabank-sea-car-business.html

18 views0 comments

Comentarios


bottom of page