top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: SeaBank-Hàng nhận liền, Tiền trả chậm


Khách hàng:

SeaBank

Yêu cầu:

L/C UPAS là công cụ thanh toán quốc tế L/C trả chậm do SeABank phát hành dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu với lãi suất cho thời gian trả chậm thấp.

Ý tưởng:

Slogan: Hàng nhận liền, tiền trả chậm. Hình ảnh: một doanh nhân cầm một  bên là gói hàng và một bên là đồng hồ 

Thông tin chính thức tại đây
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/hang-nhan-lien-tien-tra-cham.html

11 views0 comments

Comments


bottom of page