top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: SeaBank - Vay Tiêu Dùng


Khách hàng:

VPBank

Yêu cầu:

Hạn mức cho vay: Tối đa 100% chi phí mua tiêu dùng (mua sắm trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, cưới hỏi, chữa bệnh…) nhưng không vượt quá 500 triệu đồng Thời gian cho vay: Tối đa 60 tháng Loại tiền vay: VND Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc hàng quý

Ý tưởng:

Thông tin chính thức tại đây

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/vay-tieu-dung.html

10 views0 comments

Comments


bottom of page