top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thẻ ATM ShinhanBank


Khách hàng:

Shinhan Bank

Yêu cầu:

Với thẻ tín dụng Visa vàng dành cho doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, các đối tượng doanh nghiệp và tổ chức khác nhau sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn trong việc thực hiện và quản lý các khoản chi tiêu của doanh nghiệp mình


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-the-atm-shinhanbank.html

#Thiếtkếinấn #ThiếtkếthẻATM #ShinhanBank

22 views0 comments
bottom of page