top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thẻ khách hàng Ford Club


Khách hàng:

Ô tô xe máy

Yêu cầu:

Thiết kế thẻ khách hàng Ford club

Ý tưởng:

Ý tưởng: hình ảnh phản chiếu của "Our spirit pay off" trên chiếc xe Ford
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-the-khach-hang-ford-club.html

#Thiếtkếinấn #Thiếtkếthẻkháchhàng #Fordclub

10 views0 comments
bottom of page