top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế brochure SHF


Khách hàng:

SHF

Yêu cầu:

Thiết kế brochure SHF

Ý tưởng:

SHF là công ty quản lý quĩ. Ý tưởng của chúng tôi là: Gieo mầm thịnh vượng. Chúng tôi kể một câu chuyện từ một hạt mầm bé nhỏ lớn lên thành cả một cánh rừng. Qua đó thể hiện thông điệp: sự thịnh vượng không phải là do máy mắn, mà là do quá trình đầu tư bài bản và đúng hướng  
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-brochure-shf.html

7 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page