top of page

Thiết kế in ấn: Thiết kế catalogue rượu


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Thiết kế catalogue rượu

Ý tưởng:

Chúng tôi thiết kế và thực hiện toàn bộ phần chụp ảnh của dự án này 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-catalogue-ruou.html

17 views0 comments

Comments


bottom of page