top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế Poster Tết 2014 Đại Việt


Khách hàng:

Đại Việt

Yêu cầu:

Một poster thông báo chương trình khuyến mãi cho Tết 2014

Ý tưởng:

Chúng tôi sử dụng hình ảnh con ngựa vẽ bằng "nước", liên quan trực tiếp đến sản phẩm của Đại Việt
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-dai-viet-thiet-ke-poster-tet-2014.html

#Thiếtkếinấn #ThiếtkếPostertết2014 #Đại Việt

8 views0 comments
bottom of page