top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế quảng cáo báo Zamil Steel


Khách hàng:

Zamil Steel

Yêu cầu:

Thiết kế quảng cáo báo Zamil Steel

Ý tưởng:

Chúng tôi đưa ra 3 ý tưởng: Bảo vệ tối đa, An toàn trên từng chi tiết và 25 năm.
Link gốc tại đây:  http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-quang-cao-bao-zamil-steel.html

6 views0 comments

コメント


bottom of page