top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế quảng cáo tết 2012


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Thiết kế quảng cáo Tết 2012

Ý tưởng:

Zelka là một khách hàng truyền thống của chúng tôi. Mỗi chương trình Tết là một gói thiết kế bao gồm rất nhiều hạng mục
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-quang-cao-tet-2012.html

11 views0 comments

Comments


bottom of page