top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế thẻ VISA ngân hàng BIDV


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Thiết kế thẻ VISA ngân hàng BIDV

Ý tưởng:

Ý tưởng thiết kế: Lộc Phát. Đây là một ý tưởng hay 

Sản phẩm thực tế tại đây
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-the-visa-ngan-hang-bidv.html

40 views0 comments

Comments


bottom of page