top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế thẻ VISA Shinhan-Kocham


Khách hàng:

Shinhan Bank

Yêu cầu:

Mẫu thẻ VISA do Shinhan Bank Việt Nam phát hànhLink gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-the-visa-shinhan-kocham.html

6 views0 comments
bottom of page