top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: Thiết kế vỏ hộp, poster Collagen


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Rạng ngời hơn với các sản phẩm làm đẹp từ bên trong

Ý tưởng:

Thông tin chi tiết tại đây
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-vo-hop-poster-collagen.html

#Thiếtkếinấn #Thiếtkếvỏhộp #PosterCollagen

19 views0 comments
bottom of page