top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: VPBank - Bộ Sale kit


Khách hàng:

VPBank

Yêu cầu:

Một bộ sale kit dành cho nhân viên ngân hàng

Ý tưởng:

Folder ngoài thiết kế theo tiêu chuẩn hình ảnh của VPBank. Các tờ gấp bên trong sắp xếp teo thứ tự giảm dần với các vết cắt để phân biệt các loại hình dịch vụ bên trong
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/bo-sale-kit.html

59 views0 comments

Comments


bottom of page