top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: VPBank-Sản phẩm cho vay hộ kinh doanh


Khách hàng:

VPBank

Yêu cầu:

Hạn mức cho vay: tối đa 80% đối với cho vay vốn lưu động và 90% đối với cho vay đầu tư TSCĐ. Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng đối với cho vay vốn lưu động và tối đa 60 tháng đối với cho vay đầu tư TSCĐ Loại tiền vay: VND Phương thức trả nợ:cho vay theo món (lãi trả định kỳ, gốc trả định kỳ/cuối kỳ) hoặc cho vay theo hạn mức (lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ)
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/san-pham-cho-vay-ho-kinh-doanh.html

12 views0 comments

Commentaires


bottom of page