top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế in ấn: VPBank-Vay sửa chữa nhà


Khách hàng:

VPBank

Yêu cầu:

Hạn mức cho vay: Tối đa 90% chi phí xây dựng/sửa chữa nhà nhưng không vượt quá tỷ lệ cho vay trên TSBĐ do VPBank quy đinh Thời gian cho vay: Tối đa 15 năm Loại tiền vay: VND Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng kỳ.
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/vay-sua-chua-nha.html

6 views0 comments

Comments


bottom of page