top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế Logo thương hiệu: Công ty AET


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Hồ sơ thương hiệu công ty AET

Ý tưởng:

Một công ty chuyên thương mại điện tử từ các nước Đông Âu 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/ho-so-thuong-hieu-cong-ty-aet.html

#ThiếtkếLogothươnghiệu #ThiếtkếLogo #CôngtyATE

6 views0 comments
bottom of page